Dokumentami niezbędnymi do zapisu oprócz skierowania są:

• Wypełniona przez lekarza rodzinnego ankieta
• Zobowiązanie współpracy
• Zdjęcie RTG kręgosłupa w projekcji A-P

 

 Ankieta uczestnika zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w BSOGKK

 Ankieta uczestnika zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w przedszkolu