MIEJSKI PROGRAM KOREKCJI WAD POSTAWY CIAŁA DZIECI I MŁODZIEŻY KLAS IV - VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH BIELSKA-BIAŁEJ

WSTĘP

Badania przesiewowe pod kątem występowania wad postawy ciała, prowadzone w szkołach podstawowych i gimnazjach miasta Bielska-Białej, w kolejnych latach 2005-2007 wykazały duży odsetek populacji dzieci z istotnymi wadami postawy ciała.
Były one prowadzone przez Stowarzyszenie Wspierania Bielskiego Szkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej we współpracy z pracownikami BSOGKK na zlecenie Prezydenta Miasta Bielska-Białej.
Wyniki tych badań stanowiły podstawę do uruchomienia przez władze oświatowe naszego Miasta, w oparciu o Bielski Szkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej im. Romana Liszki w Bielsku-Białej, Miejskiego Programu Korekcyjnego (MPK). Program ten, po uzgodnieniu aspektu finansowego, organizacyjnego i metodycznego, rozpoczęto we wrześniu 2008r. i zaplanowano na kolejne 4 lata.


Organizacja MPK

 • Nadzór nad MPK prowadzi Dyrektor BSOGKK oraz Miejski Koordynator ds. gimnastyki korekcyjnej.
 • Zajęcia prowadzone są w ramach działań statutowych BSOGKK lecz na terenie bielskich szkół podstawowych.
 • Działalnością objęci są uczniowie klas IV, V i VI szkół podstawowych.
 • Zajęcia prowadzone są w szkołach gdzie występuje zapotrzebowanie na powyższą działalność oraz zapewnione są odpowiednie warunki do ćwiczeń.
 • Metodyka i forma zajęć oparte są na doświadczeniach BSOGKK.
 • Osoby prowadzące zajęcia to nauczyciele posiadający uprawnienia i fizjoterapeuci.
 • Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.

O programie MPK

 • Liczebność grup ćwiczebnych to 5-10 osób.
 • Zajęcia prowadzone są 2 razy w tygodniu po 45 minut.
 • Dni i godziny zajęć uzależnione są od planu pracy szkoły oraz planu lekcji uczniów uczęszczających na zajęcia gkk.
 • Prowadzący zajęcia posiadają jednolitą dokumentację (plan pracy, plan procesu korekcji itd.)
 • Pod koniec roku szkolnego wszystkie osoby ćwiczące zostają poddane ocenie postawy ciała przez lekarza ortopedę – traumatologa z określeniem efektu korekcji: poprawy, stabilizacji lub progresji.
 • Uczestnicy zajęć u których stwierdzono utrzymującą się istotną wadę lub kończą szkołę podstawową, kierowani są w kolejnym roku szkolnym na zajęcia do BSOGKK w Bielsku-Białej.
 • Prowadzący zajęcia przedstawiają na piśmie sprawozdanie z działalności i efektywności oddziaływań korekcyjnych.

Zestawienie w liczbach

Rok szkolny Liczba osób ćwiczących Liczba szkół Liczba prowadzących Liczba przebadanych Poprawa Stabilizacja Progresja
2008/2009 630 14 21 573 - - -
2009/2010 860 19 24 697 237/34% 407/58% 53/8%
2010/2011 780 18 25 714 256/36% 422/59% 36/5%
2011/2012 760 18 20 814 336/41% 428/53% 50/6%

 

W roku szkolnym 2012/2013 GKK prowadzono w 18. szkołach nr: 1, 3, 4, 9, 13, 18, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 37.

Rok szkolny Liczba osób ćwiczących Liczba szkół Liczba prowadzących Liczba przebadanych Poprawa Stabilizacja Progresja
2012/2013 850 18 21 820 320/39% 464/56% 36/5%

 

Od stycznia 2013 r. zajęcia gimnastyki korekcyjnej są prowadzone w klasach I-VI bielskich szkół podstawowych.

W roku szkolnym 2013/2014 GKK jest prowadzona w 19. szkołach nr: 1, 3, 4, 9, 13, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 37.

Rok szkolny Liczba osób ćwiczących Liczba szkół Liczba prowadzących Liczba przebadanych Poprawa Stabilizacja Progresja
2013/2014 960 19  21 930  302/32% 587/63% 41/5%

 

W roku szkolnym 2014/2015 GKK jest prowadzona w 18. szkołach nr: 1, 3, 4, 9, 13, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 36, 37.

Rok szkolny Liczba osób ćwiczących Liczba szkół Liczba prowadzących Liczba przebadanych Poprawa Stabilizacja Progresja
2014/2015 990 18 20 995 337/33% 646/65% 12/2%