Od 2017 roku BSOGKK prowadzi zajęcia gimnastyki korekcyjnej w Szkołach Podstawowych i Przedszkolach Miejskich (po ukończeniu 6 roku życia), na terenie Miasta Bielska-Białej.

Do zakwalifikowania dziecka na gimnastykę korekcyjną należy przedstawić:

  • aktualne skierowanie na gimnastykę korekcyjną od lekarza o specjalności w zakresie ortopedii i traumatologii, rehabilitacji medycznej lub od lekarza sprawującego opiekę nad dzieckiem (lekarz rodzinny, pediatra) z pełnym rozpoznaniem,
  • ankietę wypełnioną przez lekarza rodzinnego dotyczącą stanu zdrowia z zaznaczeniem ewentualnych przeciwwskazań do ćwiczeń,
  • zobowiązanie współpracy podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka.

Dokumenty do pobrania