Instruktaż ćwiczeń domowych jest integralną częścią proces korekcji wad postawy dla uczestników zajęć gkk w naszym ośrodku jak również dla dzieci i młodzieży ćwiczących w szkolnych zespołach gkk. Jest on także traktowany jako podstawowy i niezbędny rodzaj aktywności ruchowej dla osób nie ćwiczących w zorganizowanych formach zajęć gkk, u których wykryto wadę postawy ciała w przebiegu śladowym, a tym samym nie wymagającym specjalistycznego (stacjonarnego) oddziaływania korekcyjnego.
Instruktaż z dzieckiem prowadzony jest w obecności Rodzica z indywidualnym doborem ćwiczeń z zależności od stwierdzonej wady postawy i wieku dziecka i trwa do 45 minut.