Informujemy Państwa, że zapisu i zmiany dotychczasowych terminów zajęć w Bielskim Szkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej można dokonać od poniedziałku do piątku w godzinach według grafiku znajdującego się poniżej. Dokumentami potrzebnymi do zapisu są aktualne skierowanie na gimnastykę korekcyjną od lekarza o specjalności w zakresie ortopedii i traumatologii, rehabilitacji medycznej lub od lekarza sprawującego opiekę nad dzieckiem (lekarz rodzinny, pediatra), ankieta wypełniona przez lekarza rodzinnego dotycząca stanu zdrowia z zaznaczeniem ewentualnych przeciwwskazań do ćwiczeń (siłownia, sala gimnastyczna, basen, hydroterapia, masaż i terapia manualna), zobowiązanie współpracy podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka oraz oświadczenie rodzica o zapoznaniu się z procedurami bezpieczeństwa (dokumenty do pobrania na stronie internetowej).

Harmonogram zapisów (zmiany terminów) na zajęcia do BSOGKK
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
12:45 - 13:45 10:00 - 11:00 13:45 - 15:45 13:45 - 14:45 11:45 - 13:45
14:45 - 15:45       16:45 - 17:45