Informujemy Państwa, że zapisu i zmiany dotychczasowych terminów zajęć w Bielskim Szkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej można dokonać od poniedziałku do środy w godzinach według grafiku znajdującego się poniżej.


Dokumentami potrzebnymi do zapisu są:

  • aktualne skierowanie na gimnastykę korekcyjną od lekarza o specjalności w zakresie ortopedii i traumatologii, rehabilitacji medycznej lub od lekarza sprawującego opiekę nad dzieckiem (lekarz rodzinny, pediatra) z pełnym rozpoznaniem,
  • ankieta wypełniona przez lekarza rodzinnego dotycząca stanu zdrowia z zaznaczeniem ewentualnych przeciwwskazań do ćwiczeń (siłownia, sala gimnastyczna, basen, hydroterapia, masaż i terapia manualna),
  • zobowiązanie współpracy podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka,

  

 Ankieta uczestnika zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w BSOGKK

 Ankieta uczestnika zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w przedszkolu

 Ankieta uczestnika zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w szkole