Bielski Szkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej im. Romana Liszki w Bielsku-Białej to specjalistyczna placówka oświatowa wychowania pozaszkolnego dla dzieci i młodzieży z wadami postawy ciała z terenu miasta Bielska-Białej i okolic. Uczestnikami zajęć są dzieci i młodzież w wieku 6 - 18 lat.

Zajęcia dla osób spoza miasta prowadzone są odpłatnie wg cennika wprowadzonego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bielska-Białej. Kompleks Ośrodka stanowią:

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną, którą stanowią nauczyciele ze specjalizacją gimnastyka korekcyjna i fizjoterapeuci z przygotowaniem pedagogicznym.
BSOGKK jako placówka specjalistyczna zajmuje się korekcją zaburzeń statyki ciała i wszystkich rodzajów wad (skoliozy, plecy okrągłe, plecy płaskie, plecy wklęsłe, plecy okrągło-wklęsłe, wady kolan, stóp, asymetrie miednicy i kończyn  na podłożu czynnościowym).

Trzon procesu korekcji stanowią zajęcia gimnastyki korekcyjnej na sali - dla dzieci i na siłowni - dla młodzieży. Uzupełnieniem procesu korekcji są zajęcia pływania korekcyjnego (gimnastyki korekcyjnej w wodzie). Wspomagająca rolę terapeutyczną pełnią również zabiegi masażu, hydroterapii i terapii manualnej.
Placówka wypracowała na przestrzeni lat swojej działalności własną asymetryczną koncepcją korekcji skolioz (korzystamy również ze sprawdzonych wzorców i metod opracowanych w innych ośrodkach przez specjalistów z dziedziny, gimnastyki korekcyjnej, fizjoterapii, ortopedii). Nasza praca z wychowankami jest kompleksowa i wieloplaszczyznowa.

Z basenu BSOGKK można korzystać w godzinach ogólnodostępnych wg grafiku rezerwacji. Ośrodek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. W holu głównym znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich (wózek inwalidzki znajduje się na wyposażeniu BSOGKK). Szatnia męska została dodatkowo wyposażona w WC oraz prysznic przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Informacje dla korzystających z odpłatnych usług BSOGKK

  • uprawnienia i obowiązki korzystających z odpłatnych usług BSOGKK określają regulaminy (basenu, siłowni, wanny do hydromasażu, sali gimnastycznej). Ich znajomość i przestrzeganie jest obowiązkiem naszych gości,
  • na terenie ośrodka obowiązuje zmiana obuwia na obuwie zastępcze, do dyspozycji pozostawiamy szafki znajdujące się w holu głównym,
  • bilety i karnety w godzinach ogólnodostępnych sprzedawane są przez ratownika pełniącego dyżur w holu głównym ośrodka na 15 minut przed wejściem (basen,  wanna do hydromasażu, masaż),
  • rezerwacji można dokonywać po uprzednim telefonicznym (tel. 33 499 76 48)  uzgodnieniu terminu,
  • basen – obowiązkowo strój kąpielowy, czepek,
  • wanna – obowiązkowo strój kąpielowy,
  • na życzenie gości wystawiamy faktury VAT – prosimy przy wejściu o  poinformowanie ratownika o chęci otrzymania faktury,
  • wewnętrzny parking przeznaczony jest wyłącznie dla pracowników Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych i BSOGKK,
  • od osoby, która zgubi kluczyk od szafki na obuwie lub ubranie jest pobierana opłata dodatkowa w wysokości 20 zł.