Rekrutacja na zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w roku szkolnym 2023/2024

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zapisy na zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej na rok szkolny 2022/2023 odbywać się będą w dniach od 4 do 6 września 2023 r. w godzinach od 9:00 do 18:00. Zapisu dziecka można dokonać on-line lub w siedzibie Bielskiego Szkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej przy ul. Lompy 7.

 Istotne informacje przydatne podczas zapisów:

  1. Dokumenty niezbędne do zapisu dziecka na zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej:
    • aktualne skierowanie na gimnastykę korekcyjną do Bielskiego Szkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej od lekarza z tytułem specjalisty w zakresie ortopedii i traumatologii, rehabilitacji medycznej lub od lekarza sprawującego opiekę nad dzieckiem (lekarz rodzinny, pediatra). Na skierowaniu powinna być dokładna diagnoza wady dziecka (w przypadku skolioz z określeniem jej lokalizacji, ilości łuków, kierunków etc.)
    • ankieta wypełniona przez lekarza sprawującego opiekę nad dzieckiem (lekarz rodzinny, pediatra) dotycząca stanu zdrowia z zaznaczeniem ewentualnych przeciwwskazań do ćwiczeń (sala gimnastyczna, basen, hydromasaż, masaż i terapia manualna), zobowiązanie współpracy podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka. Dokumenty do pobrania tutaj.
    • aktualne zdjęcie RTG kręgosłupa w projekcji A-P (rodzic/prawny opiekun może odmówić wykonania zdjęcia RTG na piśmie dołączanym do dokumentacji dziecka). Uczestnictwo w zajęciach korekcyjnych organizowanych przez placówkę możliwe jest tylko w przypadku akceptacji przez uczestnika i jego rodziców (opiekunów prawnych) statutu i regulaminów obowiązujących w placówce.
  2. Dziecko uczestniczy w zajęciach gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej na sali dwa razy w tygodniu u tego samego nauczyciela i raz w tygodniu w zajęciach gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej na basenie.
  3. W zajęciach gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej na sali gimnastycznej dla młodzieży może uczestniczyć dziecko, które ma 14 lat lub w trakcie danego roku szkolnego ukończy 14 rok życia.
  4. Brak wymaganej dokumentacji w terminie do 7 dni od momentu rozpoczęcia zajęć będzie skutkować skreśleniem dziecka z listy uczestników zajęć. 

Zapisy poprzez Internet - więcej informacji ...