mgr Anna Babińska wicedyrektor, nauczyciel mianowany
mgr Damian Babiński nauczyciel dyplomowany
mgr Jadwiga Baran nauczyciel dyplomowany
mgr Agnieszka Berezak nauczyciel mianowany
mgr Tomasz Gębala nauczyciel dyplomowany
dr Marcin Grudzień nauczyciel dyplomowany
mgr Grażyna Kempys nauczyciel dyplomowany
mgr Paweł Kowalski nauczyciel dyplomowany
mgr Jadwiga Nabielska nauczyciel dyplomowany
mgr Magdalena Pasierbek nauczyciel kontraktowy
mgr Katarzyna Roszkowska nauczyciel mianowany
dr Magdalena Solich-Talanda nauczyciel kontraktowy
mgr Adam Wojcieszyk nauczyciel dyplomowany, koordynator gimnastyki korekcyjnej poza siedzibą BSOGKK
mgr Agata Wojcieszyk nauczyciel dyplomowany
mgr Marta Worek nauczyciel kontraktowy