mgr Anna Babińska nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, fizjoterapeuta wicedyrektor, nauczyciel mianowany
mgr Damian Babiński nauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej nauczyciel dyplomowany
mgr Jadwiga Baran nauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej nauczyciel dyplomowany
mgr Agnieszka Berezak nauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej nauczyciel mianowany
mgr Tomasz Gębala nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, fizjoterapeuta nauczyciel dyplomowany
dr Marcin Grudzień nauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, fizjoterapeuta nauczyciel dyplomowany
mgr Grażyna Kempys nauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej nauczyciel dyplomowany
mgr Tomasz Kocurek nauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej koordynator gimnastyki korekcyjnej poza siedzibą BSOGKK, nauczyciel dyplomowany
mgr Paweł Kowalski nauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej nauczyciel dyplomowany
mgr Małgorzata Kuczyńska nauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej nauczyciel dyplomowany
mgr Anna Macięga nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, fizjoterapeuta nauczyciel kontraktowy
mgr Jadwiga Nabielska nauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej nauczyciel dyplomowany
mgr Katarzyna Roszkowska nauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej nauczyciel kontraktowy
mgr Anna Wikło nauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej nauczyciel dyplomowany
mgr Adam Wojcieszyk nauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, oligofrenopedagogika nauczyciel dyplomowany
mgr Agata Wojcieszyk nauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, oligofrenopedagogika nauczyciel mianowany