Woda spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016). 

 

Sprawozdanie z badań jakości wody w niecce basenu i systemie cyrkulacji basenowej z dnia 2021-12-16

 

 Sprawozdanie niecka basenowa i system cyrkulacji

 Sprawozdanie niecka basenowa

 Komunikat o przekroczeniu

 

Sprawozdanie z badań jakości wody w natryskach z dnia 2021-07-12

 Sprawozdanie natryski

 

 Zbiorcza roczna ocena jakości wody z dnia 2019-06-07

 Roczna ocena jakości wody - strona 1

  Roczna ocena jakości wody - strona 2