Woda spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016). 

 

Sprawozdanie z badań jakości wody w niecce basenu i systemie cyrkulacji basenowej z dni 2022-07-02 i 2022-07-04

  Sprawozdanie niecka basenowa i system cyrkulacji

  Sprawozdanie system cyrkulacji - legionella

 

Sprawozdanie z badań jakości wody w natryskach z dnia 2022-05-31

 Sprawozdanie natryski

 

 Zbiorcza roczna ocena jakości wody z dnia 2022-04-20

 Roczna ocena jakości wody - strona 1

  Roczna ocena jakości wody - strona 2