Woda spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016). 

 

Zbiorcza roczna ocena jakości wody 2023 z dnia 27.03.2023

 Roczna ocena jakości wody 2023

 

Sprawozdanie z badań jakości wody w niecce basenu oraz wannie do hydromasażu z dnia 2023-06-30

  Sprawozdanie z badań jakości wody w niecce basenu oraz wannie do hydromasażu

  Sprawozdanie legionella

  Komunikat o przekroczeniu

 

 

Sprawozdanie z badań jakości wody w natryskach z dnia 2023-02-14

 Sprawozdanie natryski

 

 Zbiorcza roczna ocena jakości wody z dnia 2022-04-20

 Roczna ocena jakości wody - strona 1

  Roczna ocena jakości wody - strona 2