Woda spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016). 

 

Sprawozdanie z badań jakości wody w niecce basenu z dnia 2020-03-02

 Sprawozdanie niecka basenowa

 

Sprawozdanie z badań jakości wody w systemie cyrkulacji basenowej z dnia 2020-03-13

 Sprawozdanie system cyrkulacji

 

Sprawozdanie z badań jakości wody w natryskach z dnia 2020-01-27

 Sprawozdanie natryski

 

 Zbiorcza roczna ocena jakości wody z dnia 2019-07-22

 Roczna ocena jakości wody - strona 1

  Roczna ocena jakości wody - strona 2

  Roczna ocena jakości wody - strona 3