Poradnia Wad Postawy Ciała jest osobną jednostką strukturalną działającą na terenie placówki. Realizuje kontrakt Narodowego Funduszu Zdrowia. Dzieci i młodzież z wadami postawy ciała są diagnozowane i konsultowane z lekarzem specjalistą chirurgiem ortopedą traumatologiem.