CENNIK  
BIELSKIEGO  SZKOLNEGO  OŚRODKA  GIMNASTYKI KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNEJ IM. ROMANA LISZKI W BIELSKU – BIAŁEJ UL. LOMPY 7


Cennik wprowadzony zarządzeniem Dyrektora BSOGKK nr 6/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku.

Obowiązuje od dnia 1 września 2022 roku.

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym spoza gminy Bielsko-Biała

 1.  1 miesiąc - zajęcia podstawowe/* 200,00 zł
 2.  1 miesiąc – zajęcia na sali gimnastycznej  lub siłowni 130,00 zł
 3.  1 miesiąc – zajęcia na basenie  70,00 zł

/*    zajęcia na sali gimnastycznej lub siłowni plus basen
 
Cennik – basen kryty (max 30 osób)/*

1.  Bilet normalny  12,00 zł
 2. Bilet ulgowy1 6,00 zł
 3. Bilet ulgowy feryjno-wakacyjny2 3,00 zł
 4. Bilet instruktorski3 15,00 zł
 5.  Karnet dwutygodniowy normalny (15 wejść)** 70,00 zł
 6.  Karnet dwutygodniowy ulgowy (15 wejść)** 40,00 zł
 7.  Karnet miesięczny  normalny (31 wejść)*** 130,00 zł
 8.  Karnet miesięczny  ulgowy (31 wejść)*** 80,00 zł

/*     40 minut zajęć w wodzie
/**   do wykorzystania w ciągu 3 miesięcy
/*** do wykorzystania w ciągu 6 miesięcy
 

Rezerwacja basenu dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność komercyjną (max 25 osób),
rezerwacja pojedynczego toru (max 8 osób)/*

 1.  Wynajęcie jednego toru 65,00 zł
 2.  Wynajęcie całego basenu 145,00 zł

/* 40 minut zajęć w wodzie                                                      

Rezerwacja basenu dla jednostek organizacyjnych Miasta Bielska-Białej (max 25 osób),
rezerwacja pojedynczego toru (max 8 osób)/*

 1.  Wynajęcie jednego toru 50,00 zł
 2.  Wynajęcie całego basenu 110,00 zł

/* 40 minut zajęć w wodzie                                                      

Wanna do hydromasażu (max 5 osób)/*

 1.  Bilet jednorazowy normalny 18,00 zł
 2.  Bilet jednorazowy ulgowy 12,00 zł
 3.  Rezerwacja wanny do hydromasażu 1 godz.   80,00 zł

/* 40 min. w wodzie
/** wejście na wannę dla minimum 2 osób

 

Sala gimnastyczna

 1.  Rezerwacja sali gimnastycznej 1 godz. 70,00 zł

 

Masaż

 1.   Masaż ½ godz 60,00 zł

        

Cennik wypożyczenia sprzętu basenowego/*

 1. Deski                                                                              5,00 zł / szt.
 2. Piłki                                                                            5,00 zł / szt.
 3. Pasy wypornościowe 5,00 zł / szt.
 4. Płetwy 6,00 zł / para
 5. Bramki + piłka 10,00 zł / kpl.
 6. Zestaw do siatkówki 10,00 zł / kpl.

/* Płatne u ratownika, sprzęt podaje ratownik

 1. Bilety i karnety ulgowe przysługują młodzieży uczącej się na podstawie legitymacji szkolnej lub studenckiej oraz emerytom na podstawie legitymacji emeryta.
 2. Bilet ulgowy feryjno – wakacyjny jest dostępny w czasie trwania ferii zimowych oraz letnich zgodnie
  z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.
 3. Bilet instruktorski uprawnia do wejścia na basen i prowadzenia zajęć ogólnorozwojowych, w tym nauki pływania i doskonalenia pływania. Prawo do zakupu biletu instruktorskiego posiadają osoby, które złożyły oświadczenie o spełnianiu następujących warunków:
  a) legitymują się odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami,
  b) wykupiły ubezpieczenie/polisę OC,
  c) przyjmują odpowiedzialność z tytułu ewentualności zaistnienia szkody na mieniu bądź osobie, oraz o akceptacji regulaminów obowiązujących na basenie.
 4. Dla posiadaczy karty rodzina+ zniżka w wysokości 50 % ceny biletów za korzystanie z basenu i wanny
  do hydromasażu.