Istotnym i ogólnie uznanym uzupełnieniem procesu korekcji wad postawy ciała są pływanie i ćwiczenia w wodzie. Środowisko wodne zapewnia przede wszystkim odciążenie kręgosłupa, sprzyja jego elongacji, zwiększa ogólną pojemność oddechową, ruchomość odcinków kręgosłupa, a także pozwala likwidować występujące dystonie mięśniowe.

Dobór ćwiczeń (symetrycznych i asymetrycznych), pozycji wyjściowych i odpowiednich przyborów zapewniających maksymalnie korzystne oddziaływanie korekcyjne jest uzależniony od rodzaju i stopnia zaawansowania wady postawy ciała, a także możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży - uczestniczących w zajęciach gkk w naszym ośrodku.


PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Basen BSOGKK

   1. Powierzchnia: 145 m2
   2. Głębokość: 0,85 m - 1,55 m.
   3. Objętość: 200 m3.
   4. Temperatura wody: 29,5oC /+-1oC/.
   5. Temperatura powietrza: 29,5oC /+-1oC/.
   6. Maksymalne obciążenie: 25 - 30 osób/godz.
   7. Ilość wymian wody: 5 - 7/dobę*.
   8. Wymiana wody w basenie: raz na rok.

UZDATNIANIE WODY BASENOWEJ

Uzdatnianie wody odbywa się w obiegu zamkniętym. Proces rozpoczyna się od odprowadzenia wody z basenu przy pomocy przelewów okalających całą nieckę do zbiorników przelewowych.
Tam następuje mieszanie się świeżej wody wodociągowej:

    - pokrywającej ubytki eksploatacyjne (parowanie, wychlapywanie, wynoszenie wody)
    - dozowanej przez system automatyki w ilości 30 l /osobę/na dobę* oraz wody powrotnej.

Woda ze zbiornika trafia - przez łapacz - do mieszacza, następnie woda jest przepompowana na wielowarstwowe filtry, przed którymi podawany jest koagulant (zbija zanieczyszczenia w cząstki łatwe do usunięcia na filtrze). Po filtracji woda jest podgrzewana, poddawana korekcie pH oraz dezynfekcji przez podchloryn sodu stabilizowany dozowany przez automatykę. Woda uzdatniona wprowadzana jest do niecki za pomocą 24 dysz dennych.


Opisany powyżej sposób wprowadzania i odbioru wody z basenu zapewnia dobre wymieszanie wody w basenie oraz szybkie ujednolicenie jej własności fizyko - chemicznych i bakteriologicznych.