Dyrekcja BSOGKK informuje, że:

w I tygodniu ferii zimowych odbędą się indywidualne spotkania prowadzących zajęcia gkk z rodzicami. Termin spotkania zostanie ustalony i przekazany rodzicom przez dzieci i odbywa się według zamieszczonego poniżej harmonogramu.
w II tygodniu ferii zajęcia odbywają się normalnie.
Terminy spotkań w załączonej tabeli.