Informujemy Państwa, że zapisy do Bielskiego Szkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej trwają od poniedziałku do piątku w godzinach według grafiku znajdującego się poniżej. Dokumentami potrzebnymi do zapisu są aktualne skierowanie od lekarza o specjalności chirurg lub ortopeda, ankieta wypełniona przez lekarza rodzinnego dotycząca stanu zdrowia z zaznaczeniem ewentualnych przeciwwskazań do ćwiczeń (siłownia, sala gimnastyczna, basen, hydroterapia, masaż i terapia manualna), zobowiązanie współpracy podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka (dokumenty do pobrania na stronie internetowej).

Harmonogram zapisów (zmiany terminów) na zajęcia do BSOGKK

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

13:00 - 17:00

15:00 - 16:00

13:00 - 14:00

13:00 - 14:00

16:00 - 17:00

 

 

19:00 - 20:00

19:00 - 20:00